EN
usg węzłów chłonnych

usg węzłów chłonnych

Badanie usg węzłów chłonnych to bezpieczne i bezbolesne badanie, wykonywane w pozycji leżącej. Jest uznane za czulsze niż kliniczne badanie palpacyjne w identyfikacji ok. 300 węzłów chłonnych regionu głowy i szyi, a także powierzchniowych węzłów chłonnych pach i pachwin.

Ocenie ultrasonograficznej podlega wiele cech morfologicznych węzła chłonnego- kształt, wielkość, ukrwienie, budowa tkankowa- w odniesieniu do ich liczby, lokalizacji, sposobu ułożenia przestrzennego, relacji z otaczającymi tkankami i narządami zmienionymi chorobowo. Doświadczenie diagnostyczne i wiedza kliniczna badającego oraz dokładna, wnikliwa ocena każdego z uwidacznianych węzłów chłonnych, wykonanie wstępnej oceny dotykowej i zebranie wywiadu chorobowego są warunkiem właściwej oceny stanu węzłów chłonnych.

USG węzłów chłonnych wykonuje się w przypadku podejrzenia:

Badania wykonuje:

Lekarz
Dorota Kołątaj DIAGNOSTA USG

Lekarz, specjalista II stopnia medycyny nuklearnej. Od 1987 roku zajmuje się diagnostyką obrazową. Główna aktywność zawodowa związana z diagnostyką ultrasonograficzną…

Potrzebujesz konsultacji ?