Badania USG

Badania USG

Badania USG Warszawa

aparat_usgW Centrum Medycznym Krajmed działa Poradnia USG prowadzona przez doktor Dorotę Kołątaj – lekarza z 27-letnim doświadczeniem w codziennej pracy diagnosty klinicznego USG, w tym 22 lata doświadczeń na stanowisku asystenta naukowego Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie. Badania USG wykonywane są bardzo wysokiej klasy ultrasonografem PHILIPS HD 15, wyposażonym w nowoczesne funkcje, które umożliwiają ocenę kliniczną na wysokim poziomie pewności. Używamy wysokorozdzielczej sondy (liniowa 12 MHz) do oceny zmian wielkości 1-3 mm. Celem naszej Pracowni USG jest wykrywanie jak najmniejszych zmian chorobowych, wymagających szybkiej dalszej diagnostyki lub rozpoczęcia leczenia.

W naszej klinice w Warszawie, zapewniamy profesjonalną diagnostykę oraz monitorowanie:

USG Tarczycy 

Badanie ultrasonograficzne tego rodzaju pozwala diagnozować oraz analizować powstałe zmiany gruczołu tarczycy. USG Tarczycy wykrywa i pozwala ocenić wielkość wola, guzków czy torbieli.  Lekarz wykonujący to badanie jest w stanie rozpoznać cechy nadczynności, niedoczynność, zapalenia, chorobę Hashimoto, Graves- Basedowa, chłoniaki i zmiany nowotworowe. Badanie tego rodzaju wykorzystywane jest również do oceny przed i pooperacyjnej, monitorowania loży po tarczycy, oceny tarczycy w okresie pokwitania, przed planowaną ciążą oraz w okresie ciąży. To jedno z podstawowych badań monitorujących podczas wdrożonego już leczenia. Przy jego wykorzystaniu ocenić można działanie leków i funkcjonowanie gruczołu tarczycy w czasie zaleconej terapii.

USG Piersi

Badanie ultrasonograficzne piersi pozwala wykluczyć podejrzenie albo zdiagnozować różnego rodzaju guzki, torbiele, przyczynę bolesności piersi, mastopatię i zgrubienia. USG piersi wykonuje się również w celu oceny implantów oraz jako badanie uzupełniające po wykonanej mammografii. Jest wykorzystywane także w celu badań kontrolnych – USG piersi stosowane jest regularne w profilaktyce antynowotworowej (staje się pomocą i uzupełnieniem samobadania piersi). Pamiętajmy, że to właśnie rak piersi jest przyczyną zgonu największej liczby kobiet w skali roku.

USG Węzłów chłonnych

badanie_szyiBadanie ultrasonograficzne tego rodzaju pozwala diagnozować objawy, takie jak powiększenie, bolesność węzłów chłonnych szyjnych, pachowych, pachwinowych i brzusznych. USG węzłów chłonnych w Warszawie wykorzystywane jest również w celu oceny układu chłonnego w chorobach hematologicznych i onkologicznych. Staje się narzędziem do wykluczania albo rozpoznawania chorób węzłów chłonnych oraz analizy zaawansowania powstałych zmian. Jest też badaniem kontrolnym w czasie wdrożonej już terapii.

 

USG Chorób głowy i szyi

USG szyi wykonywane jest w celu oceny wszystkich narządów szyi, naczyń krwionośnych i tkanek miękkich. Badanie ultrasonograficzne tego rodzaju jest podstawą diagnostyki – chorób tarczycy, powiększenia węzłów chłonnych, przyczyny bólu, stanów zapalnych, obrzęków, zgrubień, guzów, torbieli, migdałków podniebiennych, ślinianek i wielu innych. USG szyi pozwala rozpoznać stany chorobowe, ocenić stadium zaawansowania choroby, jest badaniem kontrolnym w czasie stosowanej terapii, by móc zanalizować jej efekty i poprawę stanu zdrowia pacjenta. Daje to wyraźny obraz poprawności realizowanej kuracji albo jest sygnałem do konieczności zmiany leczenia.

Chorób ogólnych i internistycznych:

USG Jamy brzusznej

Badanie ultrasonografem pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej – wątroby, trzustki, pęcherzyka i dróg żółciowych, śledziony, nerek, nadnerczy, pęcherza moczowego, naczyń krwionośnych, aorty brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej. USG jamy brzusznej pozwala diagnozować, oceniać stadium zaawansowania albo wykluczać podejrzenie chorób i zmian, takich jak tętniaki, stany zapalne, zmiany nowotworowe, przyczyny bólu.  USG jamy brzusznej stosowane jest również w trakcie leczenia, by móc zanalizować poprawę stanu zdrowia albo reagować na ewentualny brak wyników kuracji.

USG Prostaty

USG prostaty to przezbrzuszna ocena wielkości i kształtu gruczołu krokowego. Przy wykorzystaniu tego badania  możliwa jest między innymi diagnoza i ocena zalegania moczu w pęcherzu moczowym  w wyniku powiększeniu prostaty.

USG Tkanek miękkich

Badanie ultrasonograficzne pozwala wykluczyć albo rozpoznać i ocenić wielkość i charakter zgrubień, guzków, torbieli, stanów zapalnych tkanek miękkich oraz tłuszczaki. Dzięki temu można wdrożyć odpowiednie leczenie i analizować jego działanie.

Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą obrazu USG

Wykonujemy biopsje narządów powierzchniowych (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki, piersi, tkanki miękkie). Zabieg przeprowadzony jest pod kontrolą doświadczonego lekarza patologa i przez cały czas trwania monitorowany jest obrazem usg. Biopsja cienkoigłowa opiera się na pobraniu materiału cytologicznego (grupy komórek) z charakterystycznego dla diagnostyki miejsca przy wykorzystaniu igły o średnicy 0.4 – 0.5 mm. Zabieg jest całkowicie bezpieczny i nie wymaga znieczulenia.

Lekarz diagnosta USG uwidacznia zmianę chorobową i wyznacza najlepszy dostęp do niej, omijając większe naczynia krwionośne. Podczas przeprowadzania zabiegu stale monitoruje postęp prac obrazem usg. Współpracujący z nim lekarz patolog pobiera materiał cytologiczny z wyznaczonej zmiany i poddaje ocenie w pracowni. Wynik badania można odebrać po 7 dniach. Nasza Poradnia USG zapewnia bardzo dobrą diagnostyczność zabiegu.

 

CENNIK BADAŃ USG (Warszawa)
 
Badanie tarczycy 110 zł
Badanie ślinianek 100 zł
Badanie węzłów chłonnych szyi 100 zł
Badanie pachwin 100 zł
Badanie szyi (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki, struktury naczyniowe, tkanki miękkie) 160 zł
Ocena węzłów chłonnych obwodowych:  
– obu dołów pachowych 100 zł
– obu dołów pachwinowych 100 zł
– szyi, pach i pachwin 140 zł
Badanie jamy brzusznej (wątroba, trzustka, pęcherzyk i drogi żółciowe, śledziona, układ chłonny, aorta i naczynia biodrowe, nerki, przestrzeń zaotrzewnowa) 120 zł
Badanie jamy brzusznej + miednicy małej 135 zł
Badanie układu moczowego (nerki, moczowody, pęcherz) 110 zł
Badanie tkanek miękkich 100 zł
Badanie prostaty przez brzuch 100 zł
Badanie prostaty przez brzuch z oceną zalegania moczu w pęcherzu 120 zł
Badanie układu moczowego (nerki + pęcherz), ocena prostaty i zalegania moczu w pęcherzu 140 zł
Badanie piersi 130 zł
Biopsja cienkoigłowa jednego narządu pod kontrolą usg (zabieg wykonywany z udziałem lekarza patologa) 260 zł
Ultrasonograficzna ocena zmian przed zabiegiem biopsji

50 zł