Badania USG

Badania USG

Badania USG Warszawa

W Centrum Medycznym Krajmed działa Poradnia USG prowadzona przez doktor Dorotę Kołątaj –  lekarza z 27-letnim doświadczeniem w codziennej pracy diagnosty klinicznego USG, w tym 22 lata doświadczeń na stanowisku asystenta naukowego Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie. Badania Usg wykonywane są bardzo wysokiej klasy ultrasonografem PHILIPS  HD 15, wyposażonym w nowoczesne funkcje, które umożliwiają ocenę kliniczną na wysokim poziomie pewności. Używamy wysokorozdzielczej sondy (liniowa 12 MHz)  do oceny zmian wielkości 1-3 mm.

W naszej klinice w Warszawie, zapewniamy profesjonalną diagnostykę oraz monitorowanie:

USG TARCZYCY – wole, guzki, torbiele, nadczynność, niedoczynność, zapalenia, Choroba Hashimoto, Graves- Basedowa, chłoniaki, raki,, ocena przed i pooperacyjna, monitorowanie loży po tarczycy, ocena tarczycy w okresie pokwitania, przed planowaną ciążą, oraz w okresie ciąży.

USG PIERSI – guzki, torbiele, bolesność, mastopatia, zgrubienia, ocena implantów badania kontrolne, badania uzupełniające po mammografii, pomoc w nauce samobadania piersi.

USG WĘZŁÓW  CHŁONNYCH – powiększenie, bolesność węzłów chłonnych szyjnych, pachowych, pachwinowych, brzusznych, ocena układu chłonnego w chorobach hematologicznych i onkologicznych.

CHORÓB GŁOWY I SZYI – ślinianki – zapalenia, bolesność, guzy, torbiele, kamica torbiele boczne, środkowe szyi, zgrubienia, bolesność w regionie szyi.

CHORÓB OGÓLNYCH  I INTERNISTYCZNYCH – USG JAMY BRZUSZNEJ – ocena jamy brzusznej – wątroby, trzustki, pęcherzyka i dróg żółciowych, śledziony, nerek, nadnerczy, moczowodów, pęcherza moczowego, naczyń krwionośnych, aorty brzusznej,  tętniaków, przestrzeni zaotrzewnowej, diagnostyka nadciśnienia tętniczego i chorób endokrynologicznych.

PROSTATY –  przezbrzuszna ocena wielkości i kształtu gruczołu krokowego, ocena zalegania moczu  w pęcherzu  moczowym przy powiększeniu prostaty.

TKANEK MIĘKKICH – zgrubienia, guzki, torbiele,  stany zapalne tkanek miękkich, tłuszczaki.

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA POD KONTROLĄ OBRAZU USG

Wykonujemy biopsje narządów powierzchniowych (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki, piersi, tkanki miękkie). Zabieg przeprowadzony jest pod kontrolą doświadczonego lekarza patologa i przez cały czas trwania monitorowany obrazem usg. Biopsja cienkoigłowa opiera się na pobraniu materiału cytologicznego (grupy komórek) z charakterystycznego dla diagnostyki miejsca przy wykorzystaniu igły o średnicy 0.4 – 0.5 mm. Zabieg jest całkowicie bezpieczny i nie wymaga znieczulenia.

Lekarz diagnosta USG uwidacznia zmianę chorobową i wyznacza najlepszy dostęp do niej, omijając większe naczynia krwionośne. Podczas przeprowadzania zabiegu stale monitoruje postęp prac obrazem usg. Współpracujący z nim lekarz patolog pobiera materiał cytologiczny z wyznaczonej zmiany i poddaje ocenie w pracowni. Wynik badania można odebrać po 7 dniach. Nasza Poradnia USG zapewnia dobrą diagnostyczność zabiegu.

 

CENNIK BADAŃ USG (Warszawa)
 
Badanie tarczycy 100 zł
Badanie ślinianek 100 zł
Badanie węzłów chłonnych szyi 100 zł
Badanie pachwin 100 zł
Badanie migdałków podniebiennych 120 zł
Badanie szyi (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki, struktury naczyniowe, tkanki miękkie) 160 zł
Ocena węzłów chłonnych obwodowych:  
– obu dołów pachowych 100 zł
– obu dołów pachwinowych 100 zł
– szyi, pach i pachwin 140 zł
Badanie jamy brzusznej (wątroba, trzustka, pęcherzyk i drogi żółciowe, śledziona, układ chłonny, aorta i naczynia biodrowe, nerki, przestrzeń zaotrzewnowa) 120 zł
Badanie jamy brzusznej + miednicy małej 135 zł
Badanie układu moczowego (nerki, moczowody, pęcherz) 110 zł
Badanie tkanek miękkich 100 zł
Badanie prostaty przez brzuch 100 zł
Badanie prostaty przez brzuch z oceną zalegania moczu w pęcherzu 120 zł
Badanie układu moczowego (nerki + pęcherz), ocena prostaty i zalegania moczu w pęcherzu 140 zł
Badanie piersi 120 zł
Biopsja cienkoigłowa jednego narządu pod kontrolą usg (zabieg wykonywany z udziałem lekarza patologa) 260 zł
Ultrasonograficzna ocena zmian przed zabiegiem biopsji

50 zł