EN
konsultacje_warszawa

Ucho

Szanowny Pacjencie,
Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:
– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)
– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu  założenia szpulek mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne:

Po zabiegu  myringoplastyki mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne: Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żylne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon.

Potrzebujesz konsultacji ?