EN
konsultacje_warszawa

Szyja

Szanowny Pacjencie,
Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:
– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)
– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu  operacji usunięcia torbieli bocznej szyi  mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

Rzadkie, lecz dużo poważniejsze

Bardzo rzadko:

Po zabiegu  operacji torbieli środkowej szyi  mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

Rzadkie, lecz dużo poważniejsze

Po zabiegu  operacji przetoki środkowej szyi  mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

Bardzo rzadko

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne:  Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żylne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon.

Potrzebujesz konsultacji ?