EN
konsultacje_warszawa

Nos i zatoki

Szanowny Pacjencie,
Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:
– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)
– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu  konchoplastyki mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne:

Po zabiegu  septoplastyki mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste mniej groźne:

Rzadkie, dużo poważniejsze:

Po zabiegu  repozycji kości nosa mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne:

Rzadkie lecz poważniejsze:

Po zabiegu  operacji zatoki szczękowej z dojścia podwargowego mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne:

Rzadkie lecz poważniejsze

Po zabiegu FESS mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne:

Rzadkie, lecz poważniejsze:

Po zabiegu  usunięcia polipa choanalnego mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste, lecz niegroźne:

Rzadkie, lecz poważniejsze:

Po zabiegu operacji kostniaka zatoki czołowej lub sitowia mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne:

Rzadkie lecz poważniejsze:

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne: Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żylne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon.

Potrzebujesz konsultacji ?