EN
operacje laryngologiczne gardło

Krtań

Direktoskopia

Zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym; to wziernikowanie krtani przy użyciu endoskopu. W czasie zabiegu pobiera się próbki do badania histopatologicznego.

Mikrochirurgia krtani

Diagnostyka i leczenie zmian chorobowych w obrębie strun głosowych. Przy użyciu endoskopu i odpowiednich instrumentów chirurgicznych ocenia się budowę anatomiczną fałdów głosowych oraz pobiera wycinki z fragmentów tkanek do oceny histopatologicznej.

Operacja torbieli bocznej szyi (skrzelopochodna, torbiel branchiogenna)

Wada rozwojowa powstająca na skutek nieprawidłowego zamykania się kieszonek skrzelowych podczas embriogenezy. Leczeniem z wyboru jest operacyjne wycięcie torbieli. Przed operacją należy wyleczyć stan ostry.

Operacja torbieli środkowej szyi (torbiel przewodu tarczowo-językowego)

Zaburzenie rozwojowe polegające na obecności pozostałości przewodu tarczowo-językowego, stanowiącego w rozwoju zarodka ludzkiego (embriogenezie) drogę przemieszczania tarczycy z dna jamy ustnej do przestrzeni przedniej szyi. Torbiel znajduje się w linii środkowej szyi w okolicy kości gnykowej. Mogą w niej także znajdować się fragmenty tarczycy. Torbiel środkowa wymaga leczenia operacyjnego. Czasami ulegać może nadkażeniu ropnemu i przebijać się na zewnątrz skóry szyi. Niezwykle rzadko w torbieli środkowej szyi może rozwijać się nowotwór złośliwy, najczęściej jako rak tarczycy.

Potrzebujesz konsultacji ?