EN

Audiologia

audiolog warszawa

Kim jest audiolog i czym się zajmuje?

Audiolog  to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń słuchu u pacjentów w każdym wieku. Rolą audiologa jest przeprowadzenie badań diagnostycznych i zaproponowanie optymalnej metody leczenia, rehabilitacji lub protezowania słuchu.

Dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym są szczególnie narażone na infekcje uszu i górnych dróg oddechowych  (wysiękowe zapalenie ucha środkowego, niedrożność trąbek słuchowych, przerost migdałka gardłowego, przerost migdałków podniebiennych) skutkujące czasowym pogorszeniem słuchu. Dlatego zawsze, gdy rodzic zauważa gorsze reakcje dziecka na bodźce słuchowe i polecenia słowne, opóźnione tempo nabywania mowy, przekręcanie wyrazów, mowę niewyraźną, ubogą, głośne mówienie…. etc. powinien zasięgnąć porady audiologa.

Uwaga! U dzieci w wieku szkolnym problemy słuchowe mogą przejawiać się problemami z koncentracją na lekcji i nauką, zwłaszcza języków obcych. W takim przypadku, warto by dziecko skonsultował audiolog Warszawa.

W każdym wieku u audiologa w Warszawie konsultujemy

  • pogorszenie słuchu,
  • nadwrażliwość słuchową (za nieprzyjemne uznawane dźwięki, które innym nie przeszkadzają),
  • szumy uszne (słyszane w uszach trzaski, piski, buczenie, szmery),
  • uczucie blokowania i zatykania uszu.

Jeżeli został stwierdzony niedosłuch i zalecono noszenie aparatów słuchowych, konsultacji audiologa wymaga brak znaczącej korzyści z aparatowania.

Stany wymagające pilnej konsultacji z audiologiem

  • nagłe pogorszenie słuchu jedno-, lub obustronne
  • nagłe pojawienie się szumu, trzasku, pisku słyszanego w jednym lub obu uszach
  • nagłe pogorszenie słuchu po narażeniu na hałas (tzw. uraz akustyczny)

Specjaliści zajmujący się tym zagadnieniem

dr. n. med.
Agnieszka Korkosz-Mierzejewska AUDIOLOG / LARYNGOLOG / FONIATRA

Ukończyła studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 2005 roku. W 2013 roku otrzymała tytuł specjalisty…