EN
badania słuchu warszawa u dzieci i dorosłych

Badania słuchu u dzieci i dorosłych

Badania słuchu u dzieci i dorosłych

AUDIOMETRIA TONALNA (audiogram)

Ocenia próg słyszenia, dzięki czemu w przypadku niedosłuchu jesteśmy w stanie określić rodzaj i głębokość upośledzenia słuchu. Badania słuchu u dzieci i dorosłych tego typu pozwala dowiedzieć się, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej. Badania tego typu są niezbędne do wykonania u osób narażonych w pracy na czynniki uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne).

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA Z ODRUCHAMI IPSILATERALNYMI (tympanogram)

Pomiar podatności układu przewodzeniowego ucha środkowego i ciśnienia panującego w jamie bębenkowej. Badanie odruchu strzemiączkowego to profilaktyczne i skryningowe badanie progu słyszenia; określa lokalizację uszkodzenia słuchu na poziomie ucha środkowego, wewnętrznego i nerwu słuchowego. Audiometria impedancyjna jest badaniem obiektywnym (nie wymaga współpracy pacjenta), nieinwazyjnym. Poleca się ją osobom mającym problem z wyrównaniem ciśnienia podczas lotu samolotem / nurkowania, w celu ustalenia ewentualnego stosowania leków.

AUDIOMETRIA SŁOWNA

To badanie uzupełniające audiometrię tonalną. Wykonywane jest w celu oceny ubytku słuchu. Pozwala ocenić zdolność pacjenta do rozumienia mowy przy jej różnym natężeniu. Badanie przeprowadzane jest osobno dla ucha prawego i lewego. Podczas badania pacjent ma założone słuchawki audiometryczne a diagnosta podaje mu odpowiednio dobrane wyrazy. Z reguły są to liczby lub słowa jednosylabowe. Zadaniem pacjenta jest ich powtarzanie zaraz po usłyszeniu. Badanie trwa około 1 godziny.

TYMPANOGRAM

To badanie słuchu polega na ocenie podatności błony bębenkowej, ocenie obecności odruchu ipsilateralnego z mięśnia strzemiączkowego. Wskazania: diagnostyka różnicowa uszkodzeń słuchu; uszkodzenia słuchu przewodzeniowe; ocena ucha środkowego; wysiękowe zapalenia ucha środkowego; urazy błony bębenkowej, niewidoczne perforacje; niedrożności trąbek słuchowych; szumy uszne; stany zapalne ostre i przewlekłe ucha środkowego; jako badanie wstępne do interpretacji emisji otoakustycznych – wykluczenie zaburzeń przewodzenia dźwięku.

Potrzebujesz konsultacji ?