EN

Zuzanna Celmer

Lekarz

Zuzanna Celmer
Zuzanna Celmer

Lekarz

PSYCHOTERAPEUTA

Zuzanna Celmer - ZnanyLekarz.pl

Zuzanna Celmer jest uznanym i cenionym terapeutą z zakresu terapii małżeńskiej i rodzinnej. Brała czynny udział w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii, między innymi była uczestnikiem grupy RC. Seminarium prowadzonego przez C. Rogersa oraz treningów uwrażliwiających i grup maratonowych. Była wykładowcą na kursie Terapii Rodzin. Przebywała 2 miesiące na stażu terapeutycznym w USA, między innymi u V.Satir i w Instytucie Ackermana. Jest w pełni wyszkolonym terapeutą małżeńskim i rodzinnym o bardzo dużej praktyce oraz wiedzy teoretycznej, czego wyrazem są jej książki popularnonaukowe („Małżeństwo” – wyd. PZWL, „Człowiek na całe życie” i inne) oraz publikacje.

Zuzanna Celmer od początku swojej działalności klinicznej pracuje jako psychoterapeuta. Jest jedną z pierwszych osób w Polsce, która zaczęła wprowadzać terapię małżeńską i rodzinną. Rozwijała nie tylko teoretyczne zasady tej formy terapii (czemu dała wyraz w licznych publikacjach), ale także poszukiwała różnych form zastosowania terapii małżeństw i rodzin, wprowadzając ją poza placówki służby zdrowia, co miało szczególne znaczenie dla dostępności tej formy pomocy. Szczególnie istotnym wkładem pracy Zuzanny Celmer było popularyzowanie problematyki rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych przez publikacje, audycje radiowe i telewizyjne. Przez wiele lat brała także udział w szkoleniu terapeutów rodzin i małżeństw. Sama przeszła także wiele różnych szkoleń, stale podnosząc własne kwalifikacje i poszukując sposobności doskonalenia własnych umiejętności psychoterapeutycznych.

Zuzanna Celmer - ZnanyLekarz.pl

SZKOLENIA

Jest autorką dziesięciu książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej, z których dwie zostały przetłumaczone na języki obce (w tym „Człowiek na całe życie” na czeski i rosyjski – dwa wydania). Od lat współpracuje z różnymi czasopismami, z radiem i telewizją, w której kilkakrotnie prowadziła własne, autorskie programy.

Od dwudziestu lat prowadzi seminaria szkoleniowe dla firm w zakresie t.zw. szkoleń miękkich, jak komunikacja, asertywność, inteligencja emocjonalna,  a z wieloma z nich współpraca jest zwykle kilkuletnia. Między innymi: Centrum Promocji Kadr, Studium Wiedzy Menadżera, PLL LOT, Cargo LOT,  Zetom, Firmy ubezpieczeniowe, Stowarzyszenie Radców Prawnych, Provident, KDK info, Fundacja „Nadzieja” – na temat stresu, asertywności, komunikacji, procesów motywacyjnych, inteligencji emocjonalnej, budowania związków i inne. Przez kilka lat była trenerem Międzynarodowego Forum Kobiet, w którym realizowałam autorski program „Weekend dla siebie”.  Prowadziła przez kilka lat treningi interpersonalne w kilku miastach w Polsce, w ub. roku w Szczecinie oraz w W-wie (obecnie z jedną grupą w W-wie), a także – przez wiele lat dla psychologów w Rosji.

Zajmuje się terapią małżeńską, czyli pomocą w przezwyciężaniu nieporozumień i trudności w porozumiewaniu się małżonków i nie związanych ze sobą formalnie par oraz terapią indywidualną w przypadkach niskiej samooceny i nie radzenia sobie z życiowymi trudnościami.

Potrzebujesz konsultacji ?