Aktualności

Co nowego w naszym Centrum?

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016r. informujemy, iż:

1)    Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok 55/56, w Warszawie 02-739, NIP 525-255-85-72,
   
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Wałbrzyska 11 lok 55/56 02-739 Warszawa
b) przez e-mail: iodo@krajmed.pl

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi w naszej placówce, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń medycznych, a także w celach statystycznych administratora.
 
3) Dane udostępnione przez Państwo  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

4) Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– dostęp do treści danych oraz ich sprostowania,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych,
– przenoszenie danych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
– wniesienia skargi dotyczącej naruszenia ochrony Państwa  danych osobowych  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody,  mają Państwo w  związku z tym  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać poprzez kontakt z recepcją pod numerem telefonu 604 204 404  lub wysyłając wiadomość na adres email: iodo@krajmed.pl.

5) Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

6) Dane udostępnione nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7) Zgodnie z art.4 pkt. 15 oraz art. 9 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., państwa dane osobowe nalezą do szczególnych kategorii danych osobowych. W związku z tym okres przetwarzania tych danych regulują odrębne przepisy. Po więcej informacji prosimy zgłaszać się do IODO.

8) Zgodnie z Art. 25 „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” z dnia 6 listopada 2008 r., podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest dobrowolne ale obligatoryjne w przypadku chęci skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanych przez Krajmed CM. Oznacza to, że w przypadku niepodania tych danych, nie będzie możliwości skorzystania z usług medycznych, świadczonych przez Krajmed CM.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Zespół Krajmed CM