Powikłania po operacji nosa i zatok

wg Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
powiklania_nos

Szanowny Pacjencie,
Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:
– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)  
– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu  konchoplastyki mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne:

 • Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać tamponady
 • Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady
 • Ból nosa
 • Formowanie się strupów, skrzepów, ewakuacja fragmentów małżowiny, nieprzyjemny zapach
 • Konieczność oczyszczania nosa i nakładania maści
 • Ponowny przerost małżowin
 • Niedrożność otwarta (zespół pustego nosa), suchość w nosie

Po zabiegu  septoplastyki mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste mniej groźne:

 • Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać zmiany tamponady na nową
 • Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady lub operacyjnego zamknięcia naczynia krwionośnego
 • Ból nosa 
 • Obrzęk wargi górnej, krwiak w obrębie podniebienia
 • Formowanie się strupów, skrzepów,  nieprzyjemny zapach z nosa
 • Konieczność oczyszczania nosa i nakładania maści,
 • Zluksowanie reimplantowanej chrząstki (przekrzywienie wstawionej chrząstki) z ponownym pogorszeniem drożności nosa
 • Krwiak lub ropień przegrody
 • Wystąpienie perforacji (otworu) w przegrodzie nosa przy zabiegu lub w przebiegu gojenia
 • Niedrożność otwarta(zespół pustego nosa)

Rzadkie, dużo poważniejsze:

 • Deformacja nosa zewnętrznego z zapadnięciem się grzbietu nosa
 • Masywne krwawienie wymagające podwiązania tętnicy na szyi

Po zabiegu  repozycji kości nosa mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne:

 • Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać zmiany tamponady na nową
 • Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady
 • Ból nosa, odma twarzy i powiek, krwiaki okularowe wokół oczu
 • Obrzęk wargi górnej, krwiak w obrębie podniebienia
 • Brak dobrego efektu kosmetycznego zwłaszcza przy leczeniu odroczonym lub w złamaniach wieloodłamowych, brak uzyskania pełnej drożności nosa co w przyszłości wymagać może septoplastyki (operacji przegrody nosa)

Rzadkie lecz poważniejsze:

 • Deformacja nosa zewnętrznego z zapadnięciem się grzbietu nosa
 • Masywne krwawienie wymagające podwiązania tętnicy na szyi 

Po zabiegu  operacji zatoki szczękowej z dojścia podwargowego mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne:

 • Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać tamponady
 • Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady
 • Odma na twarzy, odma w obrębie powiek po stronie operowanej
 • Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy policzka, ropień policzka
 • Zapalenie kości
 • Dolegliwości o charakterze neuralgii nerwu podoczodołowego
 • Rozejście się rany w przedsionku jamy ustnej
 • Bardzo rzadko: przetrwała komunikacja (przetoka) pomiędzy zatoką a jamą ustną

Rzadkie lecz poważniejsze

 • Masywne krwawienie wymagające podwiązania tętnicy na szyi

Po zabiegu FESS mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne:

 • Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać tamponady
 • Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady
 • Odma na twarzy, odma w obrębie powiek
 • Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy nosa i oczodołu, zapalenie tkanek oczodołu
 • Zapalenie kości, nawroty infekcji
 • Formowanie się strupów, skrzepów, ewakuacja fragmentów tkanek, nieprzyjemny zapach 
 • Konieczność oczyszczania nosa i nakładania maści
 • Rozwój zrostów wewnątrznosowych
 • Dolegliwości o charakterze neuralgii
 • Ponowny odrost polipów lub przerost tkanek zapalnych (przy nawracających infekcjach)
 • Bardzo rzadko: trwały brak węchu po zabiegu

Rzadkie, lecz poważniejsze:

 • Masywne krwawienie wymagające podwiązania tętnicy na szyi
 • Bardzo rzadko: krwiak oczodołu
 • Bardzo rzadko: uszkodzenie nerwu wzrokowego
 • Utrwalone objawy ze strony oczodołu: zaburzenia widzenia (dwojenie), łzawienie
 • Płynotok, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, konieczność przeprowadzenia zabiegu naprawczego
 • Bardzo rzadko: krwawienie z zatoki jamistej
 • Bardzo rzadko: odma śródczaszkowa z koniecznością zabiegu neurochirurgicznego
 • Bardzo rzadko: ślepota oka po stronie operowanej
 • Bardzo rzadko: skaleczenie i krwotok z tętnicy szyjnej wewnętrznej

Po zabiegu  usunięcia polipa choanalnego mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste, lecz niegroźne:

 • Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać ponownej tamponady lub operacyjnego zaopatrzenia
 • Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady
 • Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy policzka, ropień policzka
 • Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy nosa i oczodołu, zapalenie tkanek oczodołu
 • Formowanie się strupów → Konieczność oczyszczania nosa i nakładania maści,
 • Rozwój zrostów wewnątrznosowych 
 • Zapalenie kości
 • Dolegliwości o charakterze neuralgii nerwu podoczodołowego
 • Rozejście się rany w przedsionku jamy ustnej
 • Ponowny odrost polipa choanalnego, zwłaszcza po zabiegu prowadzonym wyłącznie endoskopowo
 • Bardzo rzadko: trwały brak węchu po zabiegu

Rzadkie, lecz poważniejsze:

 • Masywne krwawienie wymagające podwiązania tętnicy na szyi
 • Bardzo rzadko: krwiak oczodołu
 • Bardzo rzadko: utrwalone objawy ze strony oczodołu: dwojenie, łzawienie
 • Bardzo rzadko: płynotok, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, konieczność przeprowadzenia zabiegu naprawczego

Po zabiegu operacji kostniaka zatoki czołowej lub sitowia mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania
Częste lecz niegroźne:

 • Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać tamponady
 • Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady
 • Obrzęk okolicy czoła i powiek po stronie operowanej, zasinienie oczodołu, ból w okolicy przyśrodkowego kąta oczodołu, odma, zapalenie tkanek oczodołu
 • Konieczność oczyszczania nosa i nakładania maści
 • Wznowa kostniaka
 • Rozwój zrostów wewnątrznosowych, wtórna niedrożność zatok po tej stronie, konieczność ponownego zabiegu
 • Nawrót dolegliwości o charakterze bólu głowy, ponowna niedrożność wytworzonego zespolenia, konieczność ponownego zabiegu

Rzadkie lecz poważniejsze:

 • Bardzo rzadko: krwiak oczodołu 
 • Utrwalone objawy ze strony oczodołu: dwojenie, łzawienie
 • Płynotok, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, konieczność przeprowadzenia zabiegu naprawczego
 • Bardzo rzadko: powikłanie o charakterze krwawienia z zatoki jamistej, odma śródczaszkowa

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne: Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żylne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon.

Call Now ButtonZadzwoń