powikłania po operacji - ucho

wg Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
powikłania ucho

Szanowny Pacjencie,
Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:
– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)  
– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu  założenia szpulek mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne:

 • częste lecz niegroźne
 • wypadnięcie szpulki
 • niedrożność szpulki (zatkanie przez wydzielinę), nie spełnia swojej funkcji
 • skaleczenie i  stan zapalny przewodu słuchowego zewnętrznego
 • krwiak błony bębenkowej lub w jamie bębenkowej 
 • stan zapalny ucha środkowego
 • po planowym usunięciu drenażu brak dobrego efektu leczenia i konieczność powtórzenia zabiegu Rzadkie, dużo poważniejsze
 • przetrwała  perforacja (dziurka) błony bębenkowej
 • powstanie perlaka w jamie bębenkowej  Powikłania kazuistyczne, tj.  pojedyncze przypadki opisane w literaturze
 • pogorszenie słuchu z głuchotą włącznie
 • porażenie nerwu twarzowego
 • wypadnięcie funkcji lub zapalenie błędnika, zawroty głowy
 • zaburzenia smaku

Po zabiegu  myringoplastyki mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz niegroźne

 • krwiak okolicy operowanej
 • stan zapalny okolicy operowanej,
 • zaburzenia czucia w okolicy operowanej
 • skaleczenie i  stan zapalny przewodu słuchowego zewnętrznego
 • krwiak błony bębenkowej lub w jamie bębenkowej
 • stan zapalny ucha środkowego
 • nawrót lub przetrwała perforacja błony bębenkowej, co wymaga ponownego zabiegu
 • nieprawidłowe ułożenie lub wgojenie przeszczepu i pogorszenie słuchu
 • zaburzenia smaku Rzadkie, dużo poważniejsze
 • wytworzenie się perlaka w jamie bębenkowej lub kieszonki retrakcyjnej, co wymaga ponownego zabiegu
 • znaczne pogorszenie słuchu z głuchotą włącznie
 • porażenie nerwu twarzowego
 • zapalenie błędnika, zawroty głowy

 

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne: Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żylne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon.

Call Now ButtonZadzwoń