Powikłania po operacji - szyja

wg Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
powikłania szyja

Szanowny Pacjencie,
Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:
– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)  
– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu  operacji usunięcia torbieli bocznej szyi  mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

 • Krwawienie wczesne z rany pooperacyjnej wymagające rewizji
 • Krwawienie późne
 • Obrzęk, zasinienie, ból okolicy szyi
 • Odma na szyi
 • Podrażnienie,  obrzęk mięśni szyi i ograniczenie ruchomości
 • Uszkodzenie nerwu usznego wielkiego i zaburzenia czucia w dolnej części małżowiny usznej
 • Rzadko: konieczność resekcji m.mostkowo-obojczykowo-sutkowego z następową deformacją obrysu szyi
 • Rzadko: konieczność resekcji żyły szyjnej wewnętrznej (gdy jest w zrostach z torbielą)
 • Bardzo rzadko: skaleczenie dolnego bieguna ślinianki przyusznej i gorsze gojenie się rany

Rzadkie, lecz dużo poważniejsze

 • Bardzo rzadko krwawienie po zabiegu może powodować narastanie krwiaka i obrzęku w  krtani, nawet wyjątkowo może wymagać wykonania pilnej tracheotomii (otworu do oddychania w środkowej części szyi)
 • Niedowład nerwu podjęzykowego z ograniczeniem ruchomości języka
 • Niedowład gałązki brzeżnej nerwu twarzowego i opadanie kąta ust

Bardzo rzadko:

 • Niedowład nerwu błędnego, krtaniowego wstecznego lub przeponowego, wynikiem czego może być chrypka lub duszność
 • Niedowład nerwu dodatkowego i trudności w podnoszeniu ramienia
 • Niedowład nerwów splotu barkowego z bólem i ograniczeniem ruchomości barku
 • Masywne krwawienie z żyły szyjnej wewnętrznej wymagające wytamponowania rany na szyi

Po zabiegu  operacji torbieli środkowej szyi  mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

 • Krwawienie po zabiegu, wymagające rewizji rany
 • Obrzęk, zasinienie, ból okolicy operowanej Odma podskórna na szyi
 • Wznowa torbieli lub utworzenie się skórnej przetoki pooperacyjnej

Rzadkie, lecz dużo poważniejsze

 • Bardzo rzadko krwawienie po zabiegu może powodować narastanie krwiaka i obrzęku w  krtani, nawet wyjątkowo może wymagać wykonania pilnej tracheotomii (otworu do oddychania w przedniej części szyi)
 • Bardzo rzadko: porażenie fałdów głosowych
 • Bardzo rzadko: skaleczenie gardła dolnego i przetoka gardłowa

Po zabiegu  operacji przetoki środkowej szyi  mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania
Częste lecz niegroźne

 • Krwawienie po zabiegu, wymagające rewizji rany
 • Obrzęk, zasinienie, ból okolicy operowanej
 • Odma podskórna na szyi
 • Wznowa przetoki  Rzadkie, lecz dużo poważniejsze

Bardzo rzadko

 • krwawienie po zabiegu może powodować narastanie krwiaka i obrzęku w  krtani, nawet wyjątkowo może wymagać wykonania pilnej tracheotomii (otworu do oddychania w przedniej części szyi)
 • porażenie fałdów głosowych
 • skaleczenie gardła dolnego i przetoka gardłowa

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne:  Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żylne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon.

Call Now ButtonZadzwoń