powikłania po operacji - gardło

wg Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
powiklania gardło krtań

Szanowny Pacjencie,
Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:
– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)  
– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu  adenotomii mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

 • Krwawienie wczesne z nosa i z gardła (w 1 dobie) wymagające założenia tamponady nosa lub nosogardła (tamponada tylna) albo ponownej operacji (readenotomii)
 • Krwawienie późne ( głównie do 7 dnia)
 • Niedrożny nos z powodu obrzęku tkanek (przejściowo)
 • Odma na szyi i twarzy
 • Skaleczenie wału trąbkowego
 • Zapalenie ucha środkowego
 • Zmiana barwy głosu, zazwyczaj o charakterze przejściowym
 • Pojawić się może ponowny odrost migdałka

Rzadkie, dużo poważniejsze

 • Skaleczenie powięzi przedkręgowej z sztywnością karku i podrażnieniem kręgosłupa
 • Przedostawanie się pokarmów, zwłaszcza płynów do nosa
 • Nosowanie otwarte
 • Niedrożność nosa z powodu zrostów w nosogardle

Po zabiegu  usunięcia migdałków podniebiennych mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

 • Obrzęk języczka, ból gardła, ból uszu
 • Krwawienie z gardła – wczesne ( w 1 dniu)
 • Krwawienie późne (w dniach kolejnych, głównie do 7 doby)
 • Odma na szyi
 • Zmiana barwy głosu, nosowanie
 • Powiększenie i ból węzłów chłonnych szyi w pierwszych dniach po zabiegu
 • Następstwa odległe jak suchość w gardle, pieczenie, częstsze pojawianie się chrypki  

Rzadkie, dużo poważniejsze

 • silne krwawienie wymagające zaszycia nisz migdałkowych i uśpienia pacjenta i wytamponowania gardła dolnego,
  ropień w obrębie gardła

Po zabiegu  UPPP mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

 • Obrzęk, ból gardła, ból uszu
 • Krwawienie z gardła – wczesne ( w 1dniu)
 • Krwawienie późne (w dniach kolejnych, głównie do 7 doby)
 • Odma na szyi
 • Zmiana barwy głosu, nosowanie
 • Powiększenie i ból węzłów chłonnych szyi w pierwszych dniach po zabiegu
 • Zaburzenia smaku i czucia w gardle
 • Zaburzenia połykania utrzymujące się2- 3 tygodnie
 • Następstwa odległe jak suchość w gardle, pieczenie, częstsze pojawianie się chrypki

Rzadkie lecz dużo poważniejsze

 • silne krwawienie wymagające zaszycia nisz migdałkowych lub uśpienia pacjenta i wytamponowania gardła dolnego

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne: Zapalenie płuc, zatory i zakrzepy żylne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa i zgon.

Call Now ButtonZadzwoń