powikłania po operacji - drogi łzowe

powikłania drogi łzowe

Szanowny Pacjencie,
Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:
– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)  
– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

 

Po zabiegu operacji woreczka łzowego mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania

Częste lecz niegroźne

  • Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać tamponady
  • Krwawienie późne (najczęściej do 7 doby, rzadko-późniejsze), może wymagać tamponady
  • Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy przyśrodkowego kąta oczodołu, zapalenie tkanek oczodołu
  • Konieczność oczyszczania nosa i nakładania maści
  • Rozwój zrostów wewnątrznosowych, wtórna niedrożność ujścia zatok po tej stronie lub niedrożność nosa, konieczność ponownego zabiegu
  • Nawrot dolegliwości o charakterze łzawienia, zapalenie spojówek, ponowna niedrożność wytworzonego zespolenia, konieczność ponownego zabiegu

Rzadkie lecz poważniejsze

  • Bardzo rzadko: krwiak oczodołu, odma
  • Utrwalone objawy ze strony oczodołu: dwojenie, łzawienie
  • Płynotok, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, konieczność przeprowadzenia zabiegu naprawczego