EN

Badania kierowców

badania_kierowców_warszawa

Oferujemy badania oraz wystawiamy stosowne zaświadczenia dla kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii A (motocykl), B (samochód), B+E (samochód z przyczepką) oraz dla kierowców zawodowych. Kategorie A, B, B+E nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych konsultacji. Badanie okulistyczne wykonywane jest na wizycie. Pacjent otrzymuje orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badania prowadzone są przez doświadczonego specjalistę posiadającego uprawnienia do badania kierowców- dr hab. n. med. Ernesta Kuchara.

Osoba posiadająca skierowanie na badania kierowców zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na to badanie. Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. W przypadku zawodowych kierowców konieczna jest wcześniejsza wizyta u lekarza okulisty, laryngologa i wykonanie audiogramu.

W ramach badania lekarskiego lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie:

 • Narządu wzroku
 • Narządu słuchu i równowagi
 • Układu ruchu
 • Układu sercowo – naczyniowego i układu oddechowego
 • Układu nerwowego, w tym padaczki
 • Czynności nerek
 • Cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii
 • Stanu psychicznego
 • Objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie
 • Objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie
 • Stosowanie produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami
 • Innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami

Nasi Specjaliści zajmujący się tym zagadnieniem