Nagła głuchota

nagła głuchota

Nagła głuchota

jest odbiorczym upośledzeniem słuchu, pojawiającym się nagle bez uchwytnej przyczyny, w większości przypadków jednostronnie, o różnym poziomie niedosłuchu, łącznie z głuchotą całkowitą. Dokonuje się zazwyczaj w ciągu 1-3 dni, dlatego też tak bardzo ważna jest szybka diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Do podstawowych objawów nagłej głuchoty należy nagłe, zwykle jednostronne, upośledzenie słuchu. Często objawy pojawiają się rano, z wrażeniem pogorszenia słyszenia. Pogorszenie słuchu jest odczuwane jako uczucie zatkania ucha, uczucie zalegania waty, pełności w uchu, niejednokrotnie z towarzyszącym szumem usznym, o charakterze pisku lub gwizdu. Rzadziej współistnieją zawroty głowy i zaburzenia równowagi.

Diagnostyka
U każdego chorego z objawami nagłego pogorszenia słuchu, należy przeprowadzić badanie otolaryngologiczne. W celu jednoznacznego stwierdzenia, czy mamy do czynienia z nagłą głuchotą, po badaniu podstawowym przeprowadza się diagnostykę audiologiczną – badanie audiometrii tonalnej, impedancyjnej.

Leczenie
Najefektywniejszym leczeniem nagłej głuchoty jest leczenie tlenem hiperbarycznym w połączeniu z leczeniem dożylnym lekami sterydowymi. Drugą grupą leków, które są szczególnie przydatne w przebiegu zaburzeń naczyniowych, to leki rozszerzające naczynia i niwelujące zapobieganie skurczowi naczyń. Leczenie przypadków nagłej głuchoty obejmuje okres od 10 do 15 dni.
W leczeniu nagłej głuchoty dodatkowo można stosować suplementy diety oraz preparaty do uszu usprawniające narząd słuchu.