EN

Jarosław Balcerzak

dr n. med.

balcerzak_laryngolog_warszawa
Jarosław Balcerzak

dr n. med.

LARYNGOLOG

Jarosław Balcerzak - ZnanyLekarz.pl!function($_x,_s,id){var js,fjs=$_x.getElementsByTagName(_s)[0];if(!$_x.getElementById(id)){js = $_x.createElement(_s);js.id = id;js.src = "//platform.docplanner.com/js/widget.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","zl-widget-s");

Specjalista II st. otolaryngologii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W 1994 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.

Od chwili uzyskania w 1988 roku dyplomu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego związany z Kliniką Otorynolaryngologii WUM jako lekarz, nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy. W 1993 uzyskał stopień specjalisty I a w 1995 II stopnia w dziedzinie otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi. W 1994 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracy doktorskiej pt. Włókniak młodzieńczy – problem diagnostyczny i leczniczy (w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie w latach 1980-1990). W 1996 podniesiony do stopnia Adiunkta w strukturach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2003 roku sprawuje funkcje ordynatora oddziału rynologicznego w Klinice Otorynolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kolejnych etapach ponad 28 letniej kariery klinicznej zajmował się niemal wszystkimi zagadnieniami związanymi z dziedziną, której się poświęcił co znalazło odzwierciedlenie w obszernym piśmiennictwie. Dr n. med. Jarosław Balcerzak jest autorem oraz współautorem 73 prac naukowych opublikowanych w krajowych lub zagranicznych pismach medycznych oraz 15 rozdziałów w podręcznikach dla specjalistów, monografiach i skryptach.

Jarosław Balcerzak - ZnanyLekarz.pl!function($_x,_s,id){var js,fjs=$_x.getElementsByTagName(_s)[0];if(!$_x.getElementById(id)){js = $_x.createElement(_s);js.id = id;js.src = "//platform.docplanner.com/js/widget.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","zl-widget-s");

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

  • operacyjne i zachowawcze leczenie schorzeń nosa i zatok przynosowych z zastosowaniem najnowocześniejszych endoskopowych technik chirurgicznych
  • zabiegi plastyczne korygujące wygląd zewnętrzny nosa z zachowaniem lub przywróceniem jego prawidłowej funkcji
  • chirurgiczne i zachowawcze leczenie zaburzeń drożności nosa, polipów nosa, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
  • diagnostykę i leczenie zaburzeń czynności oddechowej okresu snu – od zwykłego chrapania po Obturacyjny Bezdech Podczas Snu
  • nowoczesne leczenie chrapania metodą radiotermoablacji (CELON)

SZKOLENIA ZAWODOWE

Wiedzę i umiejętności lekarskie pogłębiał uczestnicząc w kursach i stażach  specjalistycznych w wiodących ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Do najważniejszych należą staże odbyte w:

  • Mayo Clinic, Rochester (MN), USA – dwukrotnie w 1995 oraz 1999 roku
  • The Mount Sinai School of Medicine, Nowy York (NY), USA, 1998.

Członek krajowych i zagranicznych Towarzystw naukowych w tym między innymi:

  • Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy
  • Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Za działalność dydaktyczną został czterokrotnie – w latach 1999, 2001, 2005, 2006 -wyróżniony nagrodą zespołową JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Potrzebujesz konsultacji ?