Dr. n. med. Mariusz Uryszek

specjalista chirurgii ogólnej

Mariusz Uryszek

Wykształcenie:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Doświadczenie:

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Szpitala im. W. Orłowskiego w Warszawie.

Szczególne zainteresowania chirurgiczne:

metody laparoskopowe leczenia przepuklin pachwinowych, pooperacyjnych oraz guzów łagodnych i nowotworowych jelita grubego. Chirurgia laproskopowa pęcherzyka żółciowego, operacje żylaków. Autor i współautor wielu prac naukowych z zakresu chirurgii wątroby, flebologii oraz chirurgii jelita grubego. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich.