Aktualności

Co nowego w naszym Centrum?

Placówka Przyjazna Pacjentom

Placówka Przyjazna Pacjentom

Z radością informujemy, iż nasze Centrum zdobyło certyfikat “Placówki Przyjaznej Pacjentom”. Nagrodę przyznał serwis znanylekarz.pl w oparciu o bardzo dobre opinie naszych pacjentów na portalu. Pięknie dziękujemy za wyróżnienie.

Więcej

Konsultacje kardiologiczne

Konsultacje kardiologiczne

Uprzejmie informujemy, iż do grona naszych specjalistów dołączył dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz specjalista chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz kardiologii. Serdecznie witamy pana doktora na pokładzie Krajmedu.

Więcej

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016r. informujemy, iż:

1)    Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok 55/56, w Warszawie 02-739, NIP 525-255-85-72,
   
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Wałbrzyska 11 lok 55/56 02-739 Warszawa
b) przez e-mail: iodo@krajmed.pl

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi w naszej placówce, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń medycznych, a także w celach statystycznych administratora.
 
3) Dane udostępnione przez Państwo  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

4) Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– dostęp do treści danych oraz ich sprostowania,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych,
– przenoszenie danych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
– wniesienia skargi dotyczącej naruszenia ochrony Państwa  danych osobowych  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody,  mają Państwo w  związku z tym  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać poprzez kontakt z recepcją pod numerem telefonu 604 204 404  lub wysyłając wiadomość na adres email: iodo@krajmed.pl.

5) Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

6) Dane udostępnione nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7) Zgodnie z art.4 pkt. 15 oraz art. 9 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., państwa dane osobowe nalezą do szczególnych kategorii danych osobowych. W związku z tym okres przetwarzania tych danych regulują odrębne przepisy. Po więcej informacji prosimy zgłaszać się do IODO.

8) Zgodnie z Art. 25 „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” z dnia 6 listopada 2008 r., podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest dobrowolne ale obligatoryjne w przypadku chęci skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanych przez Krajmed CM. Oznacza to, że w przypadku niepodania tych danych, nie będzie możliwości skorzystania z usług medycznych, świadczonych przez Krajmed CM.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Zespół Krajmed CM

Więcej

Work life balance – nabór do grupy wsparcia

Work life balance – nabór do grupy wsparcia

Praca zawodowa jest ważną częścią życia dorosłego człowieka, ważną, ale nie najważniejszą, jest przecież jeszcze nasze życie prywatne, rodzina, przyjaciele i znajomi, hobby. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym to nie mit, to stan do którego warto dążyć. Zachwianie bowiem tej równowagi zarówno w stronę nadmiaru pracy jak i w stronę nadmiaru wolnego czasu prowadzi do znaczącego obniżenia jakości naszego życie, stresu, obniżenia nastroju, przewlekłego zmęczenia czy wypalenia zawodowego, a to wszystko z kolei wpływa również na nasze relacje z bliskimi.

Dlatego jeśli:

  • czujesz, że poświęcasz na pracę zawodową za dużo czasu,
  • albo czujesz, że twój potencjał zawodowy nie jest w pełni wykorzystany,
  • odczuwasz przewlekłe zmęczenie,
  • masz trudności z poradzeniem sobie ze stresem,
  • czujesz się wypalony zawodowo,
  • twoja praca wpływa negatywnie na relacje z najbliższymi,
  • nie masz czasu na realizowanie swoich pasji,

ta grupa jest właśnie dla Ciebie!

Celem grupy jest stworzenie przestrzeni na dzielenie się własnymi doświadczeniami, emocjami, trudnościami, wymianę sposobów radzenia sobie z utrzymaniem równowagi w życiu osobistym i zawodowym, wzajemne wsparcie, zrozumienie i pomoc. Grupa liczy od 6 do 10 osób, ma charakter półotwarty, co oznacza, że nowe osoby mogą dojść do grupy jeśli zwolni się miejsce.

Termin:  od marca do grudnia 2018

Czas: spotkania 1,5 godz., raz w tygodniu, czwartki 17.30 – 19.00.

Miejsce: Centrum Medyczne Krajmed, ul. Wałbrzyska 11/55, Warszawa

Cena: 100,00 pln jedno spotkanie

Prowadzący: 

  • Anna Marchlik (psycholog, coach, terapeutka, www.annamarchlik.pl)
  • Andrzej Krawczyk (psycholog, coach, terapeuta, www.andrzejkrawczyk.pl)

Przed przystąpieniem do grupy koniczne jest odbycie konsultacji psychologicznej.

Więcej